Destacado

Vanquish

Vanquish Flex UHPLC solución LC o LC-MS, mezcla solventes binarios o cuaternarios.

PLC con GX-241

Sistema de Purificación PLC con Controlador de líquidos GX-241
Destacado

TSQ Altis

Espectrómetro de masas triplecuadrupolo