Destacado

Vanquish

Vanquish Flex UHPLC solución LC o LC-MS, mezcla solventes binarios o cuaternarios.
Destacado

TSQ Altis

Espectrómetro de masas triplecuadrupolo